Simon S. Stordalen


Simon Stordalen (f. 1987) er spesialisert i varehandelsledelse, markedsplanlegging, og strategisk ledelse. Gjennom hans oppriktige engasjement og driv, evner Simon å bygge nettverk som gjør ham til R8’s naturlige valg som utleiesjef. Simon har 5 års fartstid som salgssjef (avd. Konsernkunder/megler) i Gjensidige Forsikring og har opparbeidet seg viktig kompetanse fra både konsum- og kapitalmarkedet. Simon er ansvarlig for utleie av hele eiendomsporteføljen, det innebefatter både eksisterende og nye eiendommer, samt prosjektene. Han har også ansvaret for oppfølging av alle leieforhold og leietakere.

2015 – d.d.
R8 Group AS, utleiesjef
2014 – 2015
Handelshøyskolen BI, Executive Master – 1.program i Consulting
2013 – 2015
Gjensidige Forsikring, salgssjef konsernkunder/megler
2010 – 2013
Gjensidige Forsikring, salgssjef næringsliv
2008 – 2010
Handelshøyskolen BI, bachelor i varehandelsledelse