Nordre Fokserød


Nordre Fokserød 14 er et fleksibelt og tiltalende næringsbygg med en særdeles god beliggenhet og høyt fokus på kommunikasjon og miljø.
Område
Sandefjord
Areal
2300 m2
status
Under bygging
planlagt byggestart
Q2 2017

Første byggetrinn sto ferdig i desember 2016, og nå er det andre byggetrinn som står for tur.

Lavenergibygget har energiklasse A og er BREEAM-sertifisert, noe som blant annet tilsier et veldig godt inneklima, sommer som vinter.

Beliggenheten er ideell for både kunder, leverandører, samarbeidspartnere og ikke minst de ansatte.

Kollektivtransportdekningen er usedvanlig god, både med tanke på buss, tog og fly.

Fakta om eiendommen
Adresse:
Nordre Fokserød 14
By:
Sandefjord
Tomteareal:
6629 m2
Største leietaker:
KPMG
Arkitekt:
Kokkersvold
Miljøprofil
Energiklasse: A
BREEAM-Nor sertifisert
Kildesortering
Sykkelparkering
Ladestasjoner for elbiler
Nærhet til offentlig kommunikasjon
Hold meg oppdatert om næringslokaler