Er det dyrt å leie i Powerhouse Telemark?


Myten om at det er dyrt å leie moderne kontorlokaler i Telemark/Vestfold er på mange måter feil, også når det gjelder et banebrytende bygg som Powerhouse Telemark. Vår erfaring er at de fleste leietakere ender opp med kostnader som er tilnærmet like deres tidligere leieforhold. Hvordan er det mulig?

Slik vi opplever det er kvadratmeterpriser den vanligste måten leietakere måler kostnadene på, noe som ofte fører til at mange bruker denne indikasjonen til å avkrefte at bedriften har råd til å leie nye lokaler. Sannheten ligger langt fra dette: Årsaken er at man i nye arealer har vesentlig bedre arealeffektivitet, lavere felleskostnader og større fleksibilitet. Disse uttrykkene kommer jeg tilbake til litt nedenfor. I stedet for kun å se på kvadratmeterpris ser mange nå på «bokostnad per ansatt per år». Da må man se på leieprisene i forhold til arealeffektiviteten som oppnås i lokalene. I enkelte tilfeller kan det faktisk være lavere kostnader ved å leie arealeffektive lokaler til 2000 kroner per kvadratmeter enn lite effektive lokaler som har en kvadratmeterpris på 1300.

Lavere felleskostnader
Som leietaker i Powerhouse Telemark får man lave felleskostnader. Hovedårsaken til dette er at 30-40 % av felleskostnadene i et gjennomsnittlig kontorbygg går til felles energi. Powerhouse produserer mer energi enn man forbruker, dermed vil leietakerne få vesentlig reduserte kostnader. I tillegg vil vedlikeholdskostnadene være lavere på et nytt bygg hvor alle tekniske installasjoner er nye og dermed trenger mindre vedlikehold enn gamle installasjoner.

Rekruttering = verdiskaping
Rekruttering er en av de viktigste årsakene til at leietakerne har valgt nettopp Powerhouse Telemark. Enhver bedrift ønsker å rekruttere de beste hodene, og da er det ønskelig å ligge i forkant av egen bransje. Lønn er bare én av kriteriene til kompetente, fremoverlente mennesker ser på når de er på jakt etter en ny arbeidsplass. Faktorer som inneklima, lys, akustikk og et fleksibelt arbeidsmiljø spiller en vesentlig rolle for enhver medarbeider som bruker mye tid på jobb. Unge mennesker er spesielt opptatt av å identifisere seg med bedrifter som viser handling knyttet opp mot bærekraft og miljøsatsing: Å flytte inn i Powerhouse Telemark er et statement til hele samfunnet om at bedriften er fremoverlent, satser bærekraftig og er klar for fremtiden.

Fleksibilitet er nøkkelen
Vi vet at verden endrer seg raskere enn noen gang og at behovet for fleksibilitet er stort. I samarbeid med Snøhetta gjennomgår vi behovene til potensielle leietakere, da ser vi alltid at fleksibilitet er et viktig tema. Ofte er det slik at bedrifter har medarbeidere som tilbringer store deler av jobben på reise, i møter, i permisjon o.l. Dette gjør at flere og flere velger å ha fleksible arbeidsstasjoner for å unngå tomme arealer når man ikke er til stede.

For de fleste bedrifter vil det være noe turnover blant medarbeiderne, noe som må hensyntas ved design av arealene. En av leietakerne våre, Evolve Business Space tilbyr kontorhotell, noe vi ser har vært et positivt tilskudd for bedrifter som har sesongvariert arbeidspress. Her kan man leie seg inn for å løse større prosjekter eller arbeidstopper, noe som kan betraktes som en buffer på kort eller lengre horisont. De fleste må også ha fleksibilitet når det gjelder reduksjon eller fraflytting i arealene. Vi tilbyr fremleie til alle våre leietakere, det vil si at arealet kan leies ut til en tredjepart innenfor leietiden og at risiko for dobbeltleie minsker betraktelig.

Ta kontakt hvis du synes dette høres interessant ut! Powerhouse Telemark har en utleiegrad på 90 % per i dag, noe som betyr at vi har ca 10 % igjen til bedrifter med 5-60 ansatte og som ønsker å være i et av verdens fremste miljøbygg!

Les mer om Powerhouse Telemark, Powerhouse konseptet eller last ned prospekt.

Kontaktinformasjon:
Tommy Thovsland
Mobil: 958 45 357
Epost: tommy@r8property.no

 

 

Kontakt oss

Send oss en epost på post@r8property.no eller ring oss på +47 940 09 888