NO EN

Vi skaper bærekraftige møteplasser

Photo: Ida Bjørvik.

R8 Property ASA rapport for tredje kvartal 2021

Et solid driftsresultat gjenspeiles i netto inntekt fra eiendomsforvaltning på 15,7 millioner kroner, tilsvarende en forbedring på ca. 1 million kroner fra 3. kvartal 2020, justert for transaksjoner i perioden. Hotellbransjen tar seg opp etter Covid-19 og rapporterte om høyt belegg.

Les mer

Den nye arbeids­hverdagen

Høsten forløp i en rasende fart. Vi skriver allerede november, og julemåneden nærmer seg med stormskritt. Vi har, med andre ord, unnagjort det meste av et år som bærer preg av en pandemi på hell, med sine utfordringer og muligheter. Deriblant en ny måte å tenke arbeidshverdag på.

Les mer
Slottsfjell Park (Illustrasjon av Snøhetta)

Ett av verdens mest bærekraftige kvartal

Ved foten av Slottsfjellet har vi ambisjoner om å utvikle det som kan bli verdens første Paris Proof-kvartal: Et kvartal som er 100 % i tråd med Parisavtalen, og som per i dag ikke finnes noe annet sted i verden. Byggene får høyt fokus på klimavennlig materialbruk og ny teknologi fra Orbit Technology, noe som blant annet optimaliserer bruken av kontor- og møteplasser.

Parken vil foruten kontorlokaler også bestå av et hotell og flere spisesteder, og får en kombinasjon av rehabiliterte bygg og et nyopprettet Powerhouse.

Les mer
Foto: Ivar Kvaal

Mennesker Eiendom Teknologi

Vår viktigste jobb er ikke å utvikle bygg, men bærekraftige møteplasser i byer og samfunn. Vi vil utvikle moderne, klimavennlige møteplasser og nabolag som er gode å leve i og inspirerende å jobbe i.

Om oss

Powerhouse Telemark

Omtalt

Et av verdens mest energieffektive og spektakulære bygg; designet av Snøhetta.

Utforsk Powerhouse Telemark

Jobb bedre. Hvor som helst.

Omtalt

Orbit transforms vacant space into satellites available to anyone, tearing down the access barrier.

visit getorbit.com
Our approach

Build for people

Most people spend around 90% of their time indoors. We focus on people to create new concepts that help them achieve more.

Understand the context

A building is not an isolated product. It is a part of a larger context. We plan and build to sustain local communities where people and businesses flourish together.

Pioneer new technology

Technology can help us create better experiences for people and reduce our ecological footprint. We have our own technology department bent on exploring and inventing new solutions.

Nyheter

Utvalgte eiendommer

See more
Photo: Ivar Kvaal
Photo: Ivar Kvaal