NO EN

Dokkvegen 10

Bygningen er plassert på vestsiden langs elven, ved rundkjøringen like nord for Kulltangbrua. Det er kort avstand inn til sentrum og avkjøring til E18.

Eiendommen ble oppført som første byggetrinn i en større utviklingsplan for Porsgrunn Næringspark.

Anlegget er utformet som et flerbruksbygg med fem 2-etasjes bygningskropper som er sammenbundet med glassmellomganger og felles adkomst gjennom en 3-etasjes sentralbygning.

Denne bygningen rommer fellesfunksjoner som resepsjon, kantine, møterom og garderobe/WC, i tillegg til kontorarealer. To av de øvrige bygningskroppene er kontorbygninger med stor fleksibilitet, mens den siste bygningen er en lager/ verkstedbygning.

Eiendommen ligger sentralt plassert i forhold til offentlig kommunikasjon med bare et par minutters gange til bussholdeplass. Reisetid med tog til Tønsberg vil i rushtiden ta 1 time og 13 minutter. Reisetiden vil bli betydelig kortet ned når utbyggingen av Vestfoldbanen er ferdig i 2018.

Det tar 40 minutter å kjøre til Torp Flyplass hvor det går avganger til de fleste store byer i Norge.