NO EN

Henrik Zetterstrøm-Ask

Operations Manager

Henrik Zetterstrøm-Ask (f. 1980) er utdannet i ledelse og logistikk fra Cranfield University i England. Hans bakgrunn er fra produksjons- og prosjektledelse i maritim og offshore sektor, samt transport og generell administrasjon.

Som driftssjef har Henrik overordnet ansvar for driftsavdelingen og drifting av R8 Propertys eiendommer. Han legger til rette for gode prosesser, rutiner og struktur i driftsavdelingen for å ivareta den høye servicegraden R8 er kjent for yte til sine leietakere.