NO EN

R8 Property ASA rapport for første halvår 2021: Godt moment for leiekontrakter

Photo: Ida Bjørvik.

Photo: Ida Bjørvik.

Porsgrunn, 2.september 2021: Etter en vellykket emisjon og påfølgende notering på Euronext Growth Oslo i juni, rapporterer R8 Property en økning på 9 prosent i leieinntektene for første halvår. Verdivurderingen av eiendomsporteføljen har økt med 57 millioner kroner fra samme periode året før. Fremgangen skyldes blant annet en attraktiv eiendomsportefølje og støttende markedstrender.

I andre kvartal utøvde R8 Property en opsjon på å kjøpe Inkognito Park 33 i Oslo. En 10-årig leieavtale med 24Sevenoffice ble sikret i mai, og eiendommen er dermed 100 prosent forhåndsutleid når oppussingen fullføres i andre kvartal 2022.

Kjøpene av Fornebuveien 1-3 og Slottsfjell Park i første kvartal 2021 hadde et positivt bidrag på leieinntektene i andre kvartal. Eiendommene Henrik Ibsensgate 40-42 i Oslo og Rådhusgata 2 i Skien ble solgt i andre kvartal. Dette påvirket leieinntektene og tilhørende drifts- og administrasjonskostnader fra mai.

Egenkapital per aksje 30. juni 2021 var 47,6 kroner basert på EPRA NRV-standarden, en forbedring fra 41,9 kroner ved utgangen av første halvår 2020.

Administrerende direktør og grunnlegger av R8 Property Emil Eriksrød kommenterer resultatene for andre kvartal 2021:

─ Klimaavtrykk, innovasjon og teknologi blir stadig viktigere i leietakernes beslutningsprosess. Med vår attraktive portefølje av bærekraftige næringseiendommer sentralt i byområder og bysentre i Norge, er R8 Property godt posisjonert til å møte markedets etterspørsel.

─ Covid-19 har fremskyndet endringer i ansattes preferanser når det gjelder beliggenhet og digitale løsninger for en mer fleksibel og effektiv arbeidsdag med mindre pendling. R8 Property svarte tidlig på denne trenden ved å kjøpe og forbedre kontorsenterselskapet Evolve og etablere Orbit, som tilbyr teknologiske løsninger som muliggjør kontordeling i stor skala.

─ Eiendomsporteføljen vår blir stadig mer attraktiv, det ser vi gjennom at flere nye leieavtaler ble signert eller forlenget i løpet av andre kvartal. Den gode fremdriften fortsetter inn i tredje kvartal. Vi ser aktivt etter nye prosjekter, både nybygg og rehabilitering av eksisterende bygninger, i tråd med vår ambisjon om å overstige 5 milliarder kroner i eiendomsverdi ved utgangen av 2023, sier Emil Eriksrød.

Vedlagt er rapporten og presentasjon av resultatene for første halvår og andre kvartal 2021.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Please find enclosed the report and presentation of the first half and second quarter of 2021.

Om R8 Property

R8 Property ASA er et fulltjeneste-eiendomsselskap som fokuserer på utvikling, eierskap og forvaltning av sentralt beliggende og bærekraftige næringseiendommer.

Denne opplysningen omhandler innsideinformasjon i henhold til Markedsmisbruksforordningen og er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.