NO EN

R8 Property ASA rapport for tredje kvartal 2021: Fortsatt økt preferanse for fleksibel arbeidssituasjon

Photo: Ida Bjørvik.

Photo: Ida Bjørvik.

Porsgrunn, 12.november 2021: Et solid driftsresultat gjenspeiles i netto inntekt fra eiendomsforvaltning på 15,7 millioner kroner, tilsvarende en forbedring på ca. 1 million kroner fra 3. kvartal 2020, justert for transaksjoner i perioden. Hotellbransjen tar seg opp etter Covid-19 og rapporterte om høyt belegg.

I tredje kvartal ble leiekontrakten på 2.393 kvm i Fornebuveien 1-3 med Schlumberger Information Solutions AS bekreftet, og en eksisterende leieavtale med Comfort Hotel Porsgrunn ble utvidet med fem år. Avtalen om å inngå en tjueårig leiekontrakt med Comfort Hotel Skien Brygge AS i det kommende utbyggingsprosjektet Skien Brygge forventes ferdigstilt og signert innen utgangen av året.

Økt preferanse for en mer fleksibel og effektiv arbeidsdag fortsetter å driveetterspørselen etter kontordelingskonseptet Evolve (75 prosent eierskap) og teknologiløsningsleverandøren Orbit Technology (35,5 prosent eierskap).

Verdivurderingen av investeringsporteføljen ga netto positive verdiendringer på 12,9 millioner kroner for kvartalet. Egenkapital per aksje per 30. september 2021 var 43,2 kroner basert på EPRA NRV-standarden, sammenlignet med 44,3 kroner ved utgangen av tredje kvartal 2020.

Administrerende direktør og grunnlegger av R8 Property Emil Eriksrød kommenterer resultatene for tredje kvartal 2021:

-I tredje kvartal så vi at aktiviteten i hotell- og næringslivssektoren tok seg opp. En rekke nye leiekontrakter ble signert eller utvidet i løpet av kvartalet som en bekreftelse på at eiendomsporteføljen vår er attraktiv. 

Endringer i ansattes preferanser når det gjelder beliggenhet og digitale løsninger for en mer fleksibel og effektiv arbeidsdag med mindre pendling fortsetter. R8 Property svarte tidlig på denne trenden ved å etablere det deleide datterselskapet OrbitTechnology som tilbyr teknologiske løsninger som muliggjør kontordeling i stor skala, i tillegg til å forbedre kontorsenterselskapet Evolve.

Det amerikanske markedet representerer et spennende, urørt potensial for Orbit Technology, utover den norske basen. I høst etablerte Orbit Technology et amerikansk datterselskap, Getorbit.com LLC, for å komme inn i det amerikanske markedet. Selv om detter er på et veldig tidlig stadium er det en mulighet vi er spente på å utforske videre.

Som del av vekststrategien ser vi aktivt etter nye prosjekter, både nybygg (greenfield) og rehabilitering av eksisterende bygninger (brownfield).

Bygg- og anleggsbransjen står for om lag 40 prosent av de globale karbonutslippene, R8 Property er opptatt av å ta vår del av ansvaret for å redusere utslippene. I 2020 fullførte vi Powerhouse Telemark, en av verdens mest spektakulære og energieffektive bygninger. I år har vi lansert planer for å utvikle Powerhouse Tønsberg som en del av Slottsfjell Park-prosjektet.

Vår ambisjon er at Slottsfjell Park, rett utenfor Tønsberg sentrum, skal bli verdens første kvartal som fullt ut svarer til Paris-målene. Bygningene skal lages av klimanøytrale materialer samt innovativ teknologi fra Orbit Technology for å optimalisere bruken av kontorer og møteplasser. Parken vil også ha et hotell og restauranter og skal bestå av en kombinasjon av rehabiliterte bygninger og et nytt Powerhouse. Prosjektet vil bli delt inn i to eller tre faser og forventet oppstart er ikke tidligere enn 2023, sier Emil Eriksrød. 

Vedlagt er rapporten og presentasjon av resultatene for tredje kvartal 2021.

 For ytterligere informasjon, kontakt:

Om R8 Property

R8 Property ASA er et fulltjeneste-eiendomsselskap som fokuserer på utvikling, eierskap og forvaltning av sentralt beliggende og bærekraftige næringseiendommer. Les mer på selskapets hjemmeside www.r8property.no

 Denne opplysningen omhandler innsideinformasjon i henhold til Markedsmisbruksforordningen og er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.