NO EN

Mennesker Eiendom Teknologi

Photo: Ivar Kvaal
Foto: Ivar Kvaal

Visjon

Vi skaper en bærekraftig fremtid ved å benytte teknologi og lidenskap til å endre måten vi bygger og drifter eiendom - alltid med kunden i fokus.

Vi utvikler gode, bærekraftige møteplasser

Filosofien vår er å fokusere på brukerne av eiendommene våre, ikke leietakerne. Hvis brukerne er fornøyde, er leietakerne fornøyde. Fornøyde medarbeidere skaper fornøyde eiere, som igjen leder til langsiktige leieforhold. Denne filosofien har gitt oss de mest fornøyde brukerne og leietakerne i Norge 6 år på rad og er kjernen i vår suksess.


Vår viktigste jobb er ikke å utvikle bygg. Vi vil utvikle lokalsamfunn - moderne, klimavennlige nabolag som er gode å leve i og inspirerende å jobbe i.
Verdens byer vokser raskt og byenes bygninger bruker i dag 25 prosent av verdens vann, minst 30 prosent av verdens energi og står for nesten 40 prosent av verdens klimautslipp. Byer er derfor klimakampens frontlinje. Kampen mot klimaødeleggelser vinnes eller tapes i byer. I R8 strekker vi oss derfor lenger enn både lovverk og regelverk pålegger oss.
Vi bygger Powerhouse fordi det er bra for både lokalmiljøet og kloden, og vi har som mål å bygge flere av dem i årene som kommer.


Samtidig som vi skal være en motor i bærekraftutviklingen, tar vi steget ut av klassisk eiendomsutvikling. Vi har innovasjonsvilje, og er opptatt av å løse nye problemer når vi oppdager dem. Vi ønsker å sette en ny standard for bransjens bruk av teknologi, og har derfor utviklet Orbit Technology, en digital plattform som skal ta opp kampen mot tomme, ubrukte kontorlokaler og gi medlemmene muligheten til å jobbe mer fleksibelt.

Det er nemlig ikke alltid nødvendig å bygge nytt. Ofte er det mer effektivt, og mer klimavennlig, å bruke eksisterende bygninger bedre. Tomme lokaler er ressurssløsing. Fleksibel tilgang til kontorplass kan redusere reiser, frigjøre mer tid til effektivt arbeid og dempe behovet for å sette opp nye bygg. Det er bra for lokalsamfunnene og bra for klimaet.

Vi tror at kombinasjonen mellom grønn, bærekraftig nærings- og eiendomsutvikling og lønnsomme investeringer er avgjørende for å nå vårt samfunns felles mål om reduserte utslipp - og et viktig steg i retning av et lavutslippssamfunn. 

Klimabevissthet

R8 Property er sertifisert Miljøfyrtårn, og jobber aktivt med å redusere selskapets og leietakernes karbonutslipp.

Vi bryr oss

For å sikre best mulig opplevelser, har R8 Property sitt eget driftsselskap som håndterer hele eiendomsporteføljen og alle leietakere.

Boligprosjekter

Et samfunn defineres av hvor vi bor, hvor vi jobber og hvor vi reiser. Med R8 Home kan vi utvikle blomstrende lokalsamfunn.