NO EN

Elin Tufte Johansen

Elin Tufte Johansen (f. 1970) er Chief Human Officer (CHO) i R8 Property, og har hatt en sentral lederrolle siden hun begynte i 2017.

Gjennom 20 års erfaring fra jobb og studier innen organisasjonsutvikling, har hun dybdekunnskap i dette segmentet, samt endringsprosesser og ledelse.

I hennes rolle som CHO er hun ansvarlig for R8 Propertys humankapital. Hun er opptatt av å skape en verdibasert kultur på tvers av hele organisasjonen og de ulike avdelingene.

Elin Tufte Johansen har en sentral rolle i utviklingen og implementeringen av selskapets strategi, og sitter i selskapets øverste ledelse, samt diverse ledergrupper.

Hennes utdannelse og karrière er innen ledelse, psykologi og coaching, og hun har en master i ledelse fra Handelshøyskolen BI.

Elin Tufte Johansen har vært styremedlem i R8 Property siden oktober 2020. Hun sitter også i styret til NHO Vestfold og Telemark.