NO EN

Marianne Lie

Marianne Lie (f. 1962) har bred internasjonal erfaring innen ledelse og styrearbeid, spesielt fra sektorer innen maritim og energi.

I maritim sektor har hun bl.a. hatt roller som administrerende direktør i Norges Rederiforbund, konserndirektør i Nordic American Offshore Ltd., og rådgiver til styreleder i Nordic American Tankers Limited.

I energisektoren har Marianne Lie vært daglig leder i Vattenfall Norge AS og styremedlem i Fortum oy.

Marianne Lie har vært styremedlem i en rekke norske selskaper, hovedsakelig innen shipping, offshore, energi og finans, inkludert Arendals Fossekompani ASA, RS Platou ASA, Rainpower ASA og Cecon ASA. She has served as a Board Member of several Norwegian companies, mainly within shipping, offshore business, energy and finance industries, including Arendals Fossekompani ASA, RS Platou ASA, Rainpower ASA and Cecon ASA, i tillegg til å ha flere politisk valgte verv. I 4 år var hun medlem av representantskapet til Norges Bank.

I dag er Marianne Lie styremedlem i Noreco ASA, Wallenius Wilhelmsen ASA, Treasure ASA, Scana ASA og Hermitage Offshore Services Ltd.

Marianne Lie har studert jus og statsvitenskap på Universitetet i Oslo.

Marianne Lie har vært styremedlem i R8 Property siden oktober 2020.