Ny CEO i R8 Group


Emil Eriksrød fratrer stillingen som CEO/konserndirektør i R8 Group for å fokusere på rollen som eier og styreleder i R8-selskapene. Hans etterfølger blir R8 Propertys utviklingsdirektør, Tommy Thovsland.

R8-konsernet har vokst i rekordfart, og har i lang tid hatt en årlig dobling av både omsetning, resultatmarginer og antall ansatte. Nå er tiden kommet for å gjøre organisatoriske endringer i gruppen som per dags dato teller 54 ansatte.

– Det har vært en fantastisk reise så langt med stor vekst og resultater vi er meget godt fornøyd med. I året som gikk foretok vi en del endringer i ledelsen; vi ansatte blant annet nye ledere i R8 Property, R8 Edge og R8 Retail, samt at vi opprettet to nye stillinger som HR-direktør og kommunikasjonssjef. Nå når kabalen har falt på plass og ledergruppen i konsernet er fulltallig, var det naturlig også å se på min egen rolle, sier Emil Eriksrød.

Arbeidsoppgavene og arbeidsmengden min er vokst proporsjonalt med veksten i konsernet, derfor er det viktig både for meg selv og selskapene å få bedre tid til å fokusere på rollen som eier og styreleder.

Eriksrød er styreleder i de fleste R8-selskapene, og vil i tillegg jobbe enda mer med finansiering og investorer i tiden som kommer. For kollegaene i R8 vil ikke forskjellen bli merkbart stor.

– Jeg kommer fremdeles til å ha tilholdssted på hovedkontoret vårt i Porsgrunn Næringspark, og vil forhåpentligvis få enda bedre tid til å skape gode møteplasser for kunder, medarbeidere og investorer. I tillegg gleder jeg meg til å styrke og videreutvikle vår felles R8-kultur på tvers av selskapene, sier Emil. Noe av det viktigste på agendaen i så måte er å fronte og bidra til at R8-selskapene og deres ansatte tar et aktivt samfunnsansvar.

Som ny CEO trer Tommy Thovsland inn, R8 Propertys utviklingsdirektør. Thovsland var en av de aller første som ble ansatt i R8-gruppen, og har kjent Emil Eriksrød fra barnsben av. Nå kommer de to barndomsvennene til å jobbe tett med hverandre om konsernets videre utvikling.

– Jeg er ydmyk overfor oppgavene som nå venter, men ser også på dette som en videreutvikling av rollen jeg har hatt de siste årene, forteller Thovsland. Han vil fremdeles være sentral i de større prosjektene R8 Property utvikler, som bl.a. Powerhouse Telemark og Kammerherreløkka med det nye hotellet og næringsbygget. Noe av det viktigste for meg blir å videreutvikle den helhetlige funksjonelle tankegangen på tvers av alle R8-selskapene, forteller Thovsland.

R8 Group består i dag av R8 Property, R8 Consulting, R8 Edge, R8 Management, R8 Retail og R8 Investment, samt en rekke datterselskaper

Kontakt oss

Send oss en epost på post@r8property.no eller ring oss på +47 940 09 888