Nytt liv som Miljøfyrtårn


Miljø- og bærekraftfokuset blir enda sterkere, nå som R8 Property og datterselskapet R8 Management er resertifisert som Miljøfyrtårn.

Det har vært en usedvanlig lærerik høst for gjengen i R8 Management som har hatt ansvaret for Miljøfyrtårn-sertifiseringen. I flere måneder har forvaltningskoordinator Merete Bugodt Isaksen, servicekoordinator Morten Stølen og driftstekniker Viggo Sikane satt seg inn i – og dokumentert – de omfattende punktene som kreves for å bli godkjent. – Det har vært en krevende, men utrolig interessant prosess, sier Merete. – Nå vi må tenke bærekraft i alt vi gjør.

I følge Miljøfyrtårns egne nettsider gir sertifiseringen konkrete verktøy til å gjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbedringer innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Høyaktuelle temaer som matsvinn og plast er også inkludert.

– Nå som alle eiendommene våre er blitt en del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen, stiller det en rekke krav til oss som eier og utleier. Vi må blant annet foreta radonmålinger, og samtlige bygg vil få energiattest. Ikke minst vil vi skape en bevissthet hos kolleger og leietakere om å tenke gjennom hvilke miljøvennlige grep som kan gjøres i hverdagen. Dette kan eksempelvis være å huske å kildesortere, slå av lys og datamaskiner, bruke samme kaffekopp gjennom dagen og så videre, forteller Morten. Viggo nikker, og opplyser om at R8 i samarbeid med RagnSells vil ha en miniturné på nyåret, hvor de skal besøke leietakere for å komme med tips og innspill til bærekraftige tiltak. Allerede har sertifiseringen resultert i at alt av engangsartikler er fjernet fra kantinene i Porsgrunn Næringspark. På sikt kan det bli aktuelt å benytte matavfall til å dyrke nye ting. Alle tre er enige om at det er et ambisiøst, men oppnåelig prosjekt, og at det er viktig med konkrete mål i det videre arbeidet.

R8 Property ønsker å bidra til FNs bærekraftsmål, og har ambisjoner om å være ledende i bransjen på bærekraft. I likhet med R8 Management, ble selskapet sertifisert som Miljøfyrtårn for første gang for 3 år siden. Gjennom årenes løp er kravene blitt stadig strengere, noe også underleverandører og samarbeidspartnere sannsynligvis vil legge merke til i tiden som kommer. – Ja, vi kommer til å fokusere mer på at leverandører i hele verdikjeden er Miljøfyrtårn, eller har liknende sertifiseringer, avslutter Morten.

Kontakt oss

Send oss en epost på post@r8property.no eller ring oss på +47 940 09 888