Øivind Gundersen


Øivind Gundersen (f. 1964) har bred erfaring både fra nasjonale og internasjonale forretningsområder, og har vært CMO av Det Norske Møbelsenteret (Skeidar) og CFO i Floriss. I 2003 ble Øivind administrerende direktør og eier av investeringsselskapet Dynam. Gjennom dette selskapet – og i samarbeid med andre, har han ledet flere eiendomsselskaper i Telemark og Vestfold. Øivind har igangsatt en rekke nasjonale og internasjonale start ups, som Floriss, Autostrada, Made for Movement og Karmas (Norsk Gjenvinning)