Morten Stølen


Morten Stølen (f. 1955) er det naturlige bindeleddet mellom R8 administrasjonen og leietakere. Hans unike serviceinnstilling og genuine glede av å skape gode leieforhold, sørger for kort responstid og god saksbehandling av leietakers henvendelser – store som små.

2014 – d.d
R8 Management AS, eiendomsforvaltning, servicekoordinator
2004 – 2013
Strukturas AS, bygg og anlegg, kontor- og prosjektassistent
2000 – 2003
Selvstendig næringsdrivende, salg
1998 – 2000
Porsgrunns Dagblad, distribusjonssjef og annonsekonsulent
1994 – 1997
Don Dinos Pizza, eier og driver.
1985 – 1994
Scandinavian Airlines System, luftfart/reiseliv, Air Steward
1982 – 1985
Rica Hotell Ibsen, hovmester Bonaparte Rica Restaurant, daglig leder
1981 – 1982
Markedsføringsskolen, Oslo, fagkurs i markedsføring
1978 – 1981
Wangs Handelsskole og Gymnas, økonomi