Trine Riis Groven


Trine Riis Groven (f. 1977) er markedsorientert og har sine styrker i en helhetlig og profesjonell tilnærming og stor faglig bredde. Hun er utdannet siviløkonom og har en master i ledelse. Som tidligere leder av en av EY sine rådgivningsenheter har hun verdifull erfaring med markedsrettet arbeid og relasjonsbygging i tillegg til et bredt faglig ansvarsområde. Trine fokuserer på leveranser av høy kvalitet, helhetlig virksomhetsstyring og profesjonalitet både mot markedet og internt i organisasjonen.

2017 – d.d.
R8 Property AS, CEO
2014 – 2017
EY Executive director og leder for rådgivning i Agder Telemark og Vestfold EY
2014 –
Master i ledelse, UiA
2012 – 2014
Manager, rådgivning, EY
2011 – 2012
Økonomisjef, Telemark fylkeskommune
2007 – 2011
Rådgiver, Telemark fylkeskommune
2005 – 2007
Senior kunderådgiver, Gjensidige forsikring
2002 –
Bachelor in Economics, Jacksonville University