R8 Property bygger Norners nye teknologisenter


Senteret bygges i Porsgrunn, og skal sørge for at Norge blir verdensledende på utvikling av fremtidens bærekraftige plastløsninger.

Navnet på senteret er Polymer Exploration Centre. Det skal bli et globalt forsknings- og teknologisenter for plastindustrien og tilby forskningstjenester i hele verdikjeden. Norner har, med sine 40 år i bransjen, i dag kunder i mer enn 60 land og har hatt en sterk vekst de siste årene.

– Våre eiere, thailandske SCG, tenker langsiktig og gjennom denne satsingen styrker de sin posisjon som en av de virkelig betydningsfulle aktørene i plastindustrien. Dette senteret gjør at vi kan levere forskning, utvikling og testing for våre kunder verden over i svært moderne lokaler som er tilpasset vår virksomhet. Senteret blir i verdensklasse, slik at vi kan utvikle bærekraftige løsninger for fremtiden, sier Kjetil Larsen, administrerende direktør i Norner.

Norner står bak senteret, som R8 Property skal bygge, drifte og eie. Senteret blir et såkalt katapultsenter.

– Dette er et kjempespennende prosjekt for Porsgrunn som by, men også for Grenland, Telemark og hele regionen, sier utviklingsdirektør i R8 Property, Tommy Thovsland.

Arkitektene Børve Borchsenius står bak designet av senteret, som har byggestart i desember i år og er forventet ferdigstilt i april 2021.

I Norge er det i dag fem ulike katapultsentre innenfor digitalisering, havbruk og prosess/robotisering, fornybar energi og fremtidens materialer.

Norner blir fra september medeier i det viktige katapultsenteret Future Materials. I dette katapultsenteret vil Norner sammen med de andre medeierne Elkem, Universitetet i Agder, Arendal Fossekompani, Resitech og MIL bli et nasjonalt og internasjonalt materialsenter med stor bredde og kapasitet.

Økt bevissthet på plast og forurensning

Norner skal samle all sin aktivitet i Polymer Exploration Centre, men skal i tillegg til dette bygget benytte noe av fellesarealet i Powerhouse Telemark som ligger på nabotomten i Porsgrunn, og som også bygges av R8 Property.

– Polymer Exploration Centre vil bli et ledende senter for forskning og utvikling på polymerer, gummi og kompositter, sier Larsen. Økt miljøbevissthet i befolkningen, ikke minst når det gjelder plast på avveie, enten i havet og ellers i naturen, har gjort det enda viktigere å komme opp med fremtidens løsninger på dette området.

Kontakt:

Kjetil Larsen, administrerende direktør i Norner, tlf 916 40 874
Tommy Thovsland, utviklingsdirektør i R8 Property, tlf 958 45 357

Fakta om R8 Property

 • Eiendomsselskap med base i Porsgrunn. Driver med drift, utleie, kjøp og salg av næringseiendom
 • Startet i 2010 og har ca 20 ansatte
 • Forvalter verdier for ca 2 milliarder kroner
 • Har ca 102 000 kvadratmeter i Telemark og Vestfold i porteføljen
 • R8 Property består av ca 20 selskaper. Disse selskapenes strategi er kjøp, utvikling og forvaltning av eiendom. R8 Group AS er morselskapet til R8 Property AS
 • I juni 2019 kjøpte R8 Property halvparten av Evolve, en av Norges største aktører i markedet for kontorfellesskapsløsninger

Fakta om Norner

 • Globalt ledende leverandør av industrielle polymertekniske F&U-tjenester
 • Har et verdensledende forsknings- og utviklingslaboratorium, og pilotsenter
 • Samarbeider og hjelper selskaper i mange industrier, men særskilt i polymerindustrien, olje- og gassindustrien, på grønn teknologi, forbrukervarer, bygg og infrastruktur
 • Ble etablert i 2007 og har 70 ansatte. Heleid av thailandske Siam Cement Group, SCG
 • Norner holder i dag til i lokaler hos Ineos på Rønningen, tidligere Borealis

Fakta om polymerer

 • Syntetisk eller naturlig, oftes organisk forbindelse som er bygget av lange, repeterende kjeder av molekyler
 • Plast, gummi, polyester, epoxy og glass er eksempler på polymerer

Fakta om katapultsenter

Norsk katapult er en ordning med nasjonale sentre som tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk. Katapultsentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at idéer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko. Katapultsentrene får offentlig støtte for å bistå små og mellomstore bedrifter over hele landet.

I Norge er det i dag fem ulike katapultsentre innenfor digitalisering, havbruk og prosess/robotisering, fornybar energi og fremtidens materialer.

Norner blir fra september medeier i det viktige katapultsenteret Future Materials. I dette katapultsenteret vil Norner sammen med de andre medeierne Elkem, Universitetet i Agder, Arendal Fossekompani, Resitech og MIL bli et nasjonalt og internasjonalt materialsenter med stor bredde og kapasitet.

Kontakt oss

Send oss en epost på post@r8property.no eller ring oss på +47 940 09 888