R8 tilpasser seg


Ingen er uberørt av den krevende og usikre tiden Norge og verden befinner seg i.
Vi tar situasjonen svært alvorlig, og har foretatt store tilpasninger i alle våre selskaper. Med dette ønsker vi å begrense smittespredning, samtidig som vi er opptatt av å ivareta kundenes behov så langt det lar seg gjøre.

Begrensning av smittespredning
Alle våre ansatte er sitt samfunnsansvar bevisst, og bidrar til den nasjonale dugnaden. Dette gjør vi gjennom utstrakt bruk av hjemmekontor, digitale møter og forbud mot reiser, kurs, seminarer og øvrige arrangementer. Vi forholder oss til enhver tid til myndighetenes råd og retningslinjer.

Eiendommene og prosjektene
Flere av våre prosjekter er nylig ferdigstilt, deriblant Eeks Gård i Skien hvor NAV har fått sitt nye hovedkontor og Henrik Ibsen gate 40-42 i Oslo hvor Evolve åpner dørene i april. Vårt største prosjekt gjennom tidene, Powerhouse Telemark i Porsgrunn, skal etter planen stå ferdig til 1. juni. De siste dagers hendelser tyder på at det kan bli noe forsinkelse her, selv om det er full aktivitet i bygget per dags dato.
Vi har tatt en rekke forholdsregler når det gjelder både prosjektene våre, og eiendommene i porteføljen for øvrig. Det vi er mest opptatt av nå, er å holde en god dialog med leietakerne og samarbeidspartnerne våre, slik at vi sikrer best mulig drift fremover.

Menneskene
I likhet med en rekke andre bransjer og selskaper, er flere av arbeidsoppgavene våre forsvunnet over natten. Dette medfører reduserte inntekter, som igjen vil resultere i permitteringer. Dette er dessverre nødvendige tiltak, og svært smertefullt. Verdiene våre, “tillit, mot og engasjement” er viktigere enn noen gang. Takket være våre fantastiske og entusiastiske medarbeidere, føler vi oss trygge på at vi kommer styrket gjennom denne enorme prøven.

Operativ drift i alle avdelinger
I hvert enkelt R8-selskap, og på tvers av selskapene, er vi meget godt vant til å jobbe digitalt, først og fremst via Googles plattform. Vi tar stadig nye steg, og de teknologiske løsningene gjør at vi gjerne påtar oss nye oppdrag, selv om vi har hjemmekontor. Dette gjelder både for regnskapsbyrået R8 Consulting, og for design- og reklamebyrået R8 Edge. Ansatte i Property, Management, Home, Group og Evolve er også fullt operative, og lett tilgjengelig for henvendelser.

Ta kontakt
Vi i R8 står klare til å bistå med det vi kan for å gjøre arbeidsdagen din både enklere og bedre. Ta mer enn gjerne kontakt med oss via telefon eller i digitale kanaler. Vi er her for dere!

De beste ønsker til deg, dine kolleger og dine nærmeste i denne utfordrende tiden.

Hilsen alle oss i R8

Kontakt oss

Send oss en epost på post@r8property.no eller ring oss på +47 940 09 888