Room for Life!


De siste par ukene har vært usedvanlig innholdsrik for R8-gruppen.
Vi har hatt vårt aller første R8X-arrangement, vi har lansert ny logo/profil og en helt ny payoff for R8.

Det siste året har vi jobbet med å få konsernet til å fremstå enda mer solid og bærekraftig, i tråd med utviklingen R8 er inne i om dagen!

Alt i alt handler forretninger og utvikling for meg om mennesker! Man må gi tillit. Tillit som gjør at mennesker utvikler seg. Når mennesker utvikler seg, blomstrer de. Når de blomstrer og utvikler seg, bidrar de også mer og er med på å skape gode resultater.

R8 skal bygge videre på dette verdigrunnlaget. Bygge videre på at menneskene både internt og eksternt utvikler seg. Bygge videre på at menneskene er med på å skape!

Vi skal jobbe videre med bærekraftig utvikling i samfunnet; grønne og teknologiske løsninger. Løsninger som menneskene og samfunnet tror på, og som er det beste for fremtidens samfunn.

I R8 skal vi ikke bare bygge et selskap. Vi skal bygge menneskene, la dem vokse, og på den måten la menneskene bygge selskapet.

Vi har nå blitt en fantastisk gjeng på over 50 stykker som jeg gleder meg til å jobbe tett sammen med og lede videre! Fremtiden er spennende.

Room for people ⭐️

 Emil

Kontakt oss

Send oss en epost på post@r8property.no eller ring oss på +47 940 09 888